Promocje
Złoty medalik Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus 3
Złoty medalik Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus 3
1 135,20 zł 964,92 zł
szt.
Złoty łańcuszek LA020
Złoty łańcuszek LA020
619,00 zł 526,15 zł
szt.
Złoty łańcuszek LA019
Złoty łańcuszek LA019
909,00 zł 772,65 zł
szt.
Złoty medalik Matka Boska (łączone złoto)
Złoty medalik Matka Boska (łączone złoto)
496,00 zł 421,60 zł
szt.
Złoty medalik Matka Boska z Dzieciątkiem
Złoty medalik Matka Boska z Dzieciątkiem
469,20 zł 398,82 zł
szt.
Złoty medalik moneta Elżbieta II 14mm
Złoty medalik moneta Elżbieta II 14mm
1 048,00 zł 890,80 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Gwarancja

Gwarancja

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1225), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. terminu na adres siedziby Sprzedawcy wraz z Towarem oraz dowodem zakupu Towaru.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy i odesłanie zakupionego Towaru wraz z numerem rachunku bankowego Konsumenta, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej przez Konsumenta ceny.

4. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wysłać do: REKLAMACJE HOSA, Głogowska 170A, Poznań 60-126

„Ja niżej podpisany (imię i nazwisko Konsumenta ) , legitymujący się dowodem osobistym (seria i nr dowodu osobistego), o nr PESEL (pesel) oświadczam, iż z dniem (data) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej z HOSA Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 100 C / 5, 62-030 Luboń. Zwrotu zapłaconej przeze mnie ceny Towaru, proszę dokonać na rachunek bankowy …………………………………………. lub przekazem pocztowym na adres ……………………………………………………………………... (czytelny podpis Konsumenta)”

5.Zwrot zapłaty za Towar nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży i doręczenia Sprzedawcy Towaru.

6.Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

 

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Towaru wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w ust. 8 poniżej w związku z niezgodnością Towaru z umową.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca odpowiada za wady dostarczonych Towarów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
  3. Reklamację należy przesłać na adres: REKLAMACJE HOSA, Głogowska 170A, Poznań 60-126.
  4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem reklamacji.
  5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarze (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
  7. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  8. Klient może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Towaru gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo też korzystając z uprawnień przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl